Vanlige spørsmål for innleide leger og innleide sykepleiere

Her har vi samlet svarene på de vanligste spørsmålene vi får fra våre konsulenter (innleide leger og innleide sykepleiere) før en ansettelse starter. Har du ytterligere spørsmål, kan du ringe +47 78 99 68 80 eller sende en e-post til kontakt@lakarjouren.no

Trenger jeg et norsk skattekort?

For at vi skal kunne utbetale lønn, trenger du et aktuelt norsk skattekort –skattekort utferdiges hvert år. På skattekortet tildeles du et D-nummer (et norsk personnummer for personer som arbeider midlertidig i Norge). Informasjon om skattekortsøknad får du i forbindelse med at du har booket deg inn på oppdrag.

Når betales lønnen/godtgjørelsen ut?

Når du har avsluttet din tjenestegjøring og sendt inn din attesterte tidsrapport, betales det ut lønn. Utbetaling skjer senest den 30. hver måned. Arbeider du via eget selskap, sender du inn en faktura til oss etter avsluttet oppdrag. Også her gjelder det at du har sendt inn attestert tidsrapport – faktura utbetales iht. dato på faktura.

Må tidsrapporten attesteres og av hvem?

Din tidsrapport skal alltid attesteres av ansvarlig arbeidsleder på oppdraget før lønn kan utbetales. Du får informasjon av oss om hvem som attesterer tidsrapporten på ditt bestilte oppdrag.

Kan jeg arbeide via eget selskap, eller blir jeg ansatt?

Du kan velge om du vil arbeide som ansatt hos oss eller som konsulent (innleid lege eller innleid sykepleier) via eget selskap. Kontakt oss for mer informasjon.

Hvordan får jeg informasjon om bolig?

Informasjon om bolig sendes ut cirka to uker før oppdragets begynnelse.

Hvor sender jeg min faktura?

Du sender på e-post din faktura til faktura@lakarjouren.no

Hvilke dokumenter trenger dere av meg?

Vi trenger en oppdatert CV med fullstendige personopplysninger og to aktuelle referanser, hvorav en helst skal være en lederperson.

HPR-nummer – hva er det?

Du får et HPR-nummer når du får din norske autorisasjon – dette nummeret brukes bl.a. ved reseptforskrivning og innlogging i datajournaler.

Får jeg introduksjon på arbeidsplassen?

Ja, første gang du kommer på et nytt oppdrag, påser vi at du får adekvat introduksjon på arbeidsplassen. Før tjenestegjøring får du også hjemsendt informasjon av oss om arbeidsmetoder og rutiner på ditt innbookede oppdrag, og denne informasjonen har du selv ansvar for å sette deg inn i før du påbegynner tjenestegjøringen.

Er jeg forsikret under tjenestegjøringen?

Ja, du er alltid vel forsikret under tjenestegjøringen. Läkarjouren har tegnet en personforsikring som gjelder under din ansettelsestid, og inkluderer foruten ulykke og sykdom også reise til og fra tjenestegjøringsstedet. Ved ulykke kontakter du din kontaktperson/bemanningskoordinator i Läkarjouren for videre saksbehandling. Arbeider du i eget selskap, forutsettes det at selskapet har en tilsvarende personforsikring for sine ansatte.

Läkarjouren A/S

Kielland Torkildsens gate 1
9900 Kirkenes

Postadresse:
Postboks 342
9915 Kirkenes

Organisasjonsnummer: 961410258
Erklæring om informasjonskapsler

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.


Läkarjouren Företagsvän – Läkare Utan Gränser 2022. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Kunnskap og kvalitet

Läkarjouren er et sertifisert bemanningsforetak som matcher spesialistkompetanse med kvalifiserte helsetjenester. Alltid ut fra kunnskap og omtanke for både omsorgsyterens og omsorgsmottakerens behov og vilkår.
Läkarjouren - Spekter

Sosiale medier

Du finner oss på følgende sosiale medier hvor du kan få siste nytt fra oss i Läkarjouren.