Slik fungerer det

Vi bygger langsiktige relasjoner

Som oppdragsgiver til Läkarjouren får du en fast kontaktperson som har ansvar for at den tjenesten som må bemannes, matches med riktig kompetanse. For oss er relasjonen avgjørende for at vi skal kunne gi deg absolutt beste service og levering. Vi på kontoret arbeider i team med de forskjellige spesialitetene. Teamet består av koordinatorer innen bemanning og administrasjon, og en forretningsutvikler med medisinsk utdanning. Medisinsk ansvarlig lege er tilgjengelig daglig.

Kontinuerlig og rask tilbakemelding

Som oppdragsgiver får du alltid kontinuerlig og rask tilbakemelding rundt planlegging og informasjon om aktive oppdrag. Du skal alltid kunne føle deg trygg på at vi holder hva vi har lovet. Vi har også en spesielt utpekt kvalitetsansvarlig sykepleier som håndterer spørsmål som berører kvaliteten i vårt arbeid mot både oppdragsgivere og konsulenter (innleide leger og innleide sykepleiere).

Kvalitet

Kvalitetsarbeidet er en naturlig del av Läkarjourens virksomhet og prosesser. Vi er sertifisert innen kvalitet og arbeidsmiljø i henhold til ISO-standarder. Rekrutteringen av våre konsulenter, både innleide leger og innleide sykepleiere, utføres av kvalifisert personale, og potensielle medarbeidere gjennomgår en grundig kontroll. Medisinsk ansvarlig sykepleier er sammenkalt i vårt medisinske råd. Rådet, hvor Läkarjourens to medisinsk ansvarlige leger deltar, møtes en gang i måneden eller på bakgrunn av tidligere erfaring for å diskutere spørsmål, eventuelle problemer og hendelser som stiller krav til forbedringstiltak.

Offentlig og privat finansiert omsorg

De fleste av våre oppdrag styres av rammeavtale som i detalj beskriver hva vi som helsebemanningsforetak og våre konsulenter skal leve opp til. Det handler om både organisasjons- og profesjonsspørsmål. Før vi bemanner et oppdrag, uansett rammeavtale eller ikke, analyserer vi forutsetningene sammen med oppdragsgiveren og matcher kompetansebehovet med beste mulige konsulent (innleid lege eller innleid sykepleier).

Kontakt oss hvis du vil engasjere Läkarjouren eller vite mer før du treffer beslutning om å leie inn en lege eller sykepleier fra oss.

+47 78 99 68 80
kontakt@lakarjouren.no

Vi har bemannet helsetjenesten siden 1991, og vi har lært at den eneste måten å lykkes på er å sette kvaliteten i helsetjenesten først.

Läkarjouren A/S

Kielland Torkildsens gate 1
9900 Kirkenes

Postadresse:
Postboks 342
9915 Kirkenes

Organisasjonsnummer: 961410258
Erklæring om informasjonskapsler

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.


Läkarjouren Företagsvän – Läkare Utan Gränser 2022. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Cookie consent settings

Kunnskap og kvalitet

Läkarjouren er et sertifisert bemanningsforetak som matcher spesialistkompetanse med kvalifiserte helsetjenester. Alltid ut fra kunnskap og omtanke for både omsorgsyterens og omsorgsmottakerens behov og vilkår.
Läkarjouren - Spekter

Sosiale medier

Du finner oss på følgende sosiale medier hvor du kan få siste nytt fra oss i Läkarjouren.