HPR-nummer – hva er det?

27 sep 2019

Du får et HPR-nummer når du får din norske autorisasjon – dette nummeret brukes bl.a. ved reseptforskrivning og innlogging i datajournaler.