Hva vi mener om helsebemanning

Kvalitet foran alt

Helsebemanning er et viktig supplement for å kunne tilby en kvalitetsmessig og likestilt omsorg. Kvaliteten på helsetjenesten avgjøres av personalets antall og kompetanse. Og kompetansene må jo balanseres mot pasientenes behov. Bare på den måten kan helsetjenesten leve opp til ideen om høyeste mulige pasientsikkerhet.

Men det er ikke alltid så lett for helsevirksomheter, uansett størrelse og uansett om de er i offentlig eller i privat regi, å opprettholde denne balansen. Pasientenes antall varierer, og det samme gjør omsorgsbehovene. Siden behovet for ulik spesialistkompetanse ikke er konstant, er det vanskelig alltid å ha rett person på rett sted. Altfor stramme budsjetter kan hindre langsiktig planlegging. Og ligger virksomheten utenfor de større byene, kan det være vanskelig å rekruttere kvalifiserte medarbeidere lokalt. For mange omsorgsaktører blir det vanskelig å leve opp til omsorgsgarantien. Da kan helsebemanning med stafettleger og stafettsykepleiere måtte leies inn som et supplement til den eksisterende helsetjenesten.

Helsebemanning som et supplement til eksisterende omsorg

Vi i Läkarjouren er et supplement til den eksisterende helsetjenesten. En viktig puslespillbit for å kunne leve opp til løftet om en god og likeverdig omsorg, men også en slags førstehjelp for helsevirksomheter som raskt må kunne ta inn ekstra ressurser i form av leger og sykepleiere. Innleide leger og innleide sykepleiere som takket være kunnskap og erfaring raskt blir en del av helseteamet og lever opp til virksomhetens høye krav. Les mer om hvordan det er å arbeide som innleid lege eller innleid sykepleier hos oss i Läkarjouren.

Organisasjon og profesjon

I Läkarjouren har vi kunnskap om og egen erfaring med både organisasjonsspørsmål og profesjonsspørsmål. Vi vet hva som kreves for å få helsetjenesten til å fungere, slik at både virksomheten og menneskene i den har det bra og utvikles. Det gir oss muligheter til å finne akkurat den kompetansen blant både innleide leger og innleide sykepleiere som passer best for den virksomheten som skal bemannes.

Sammen for en bedre omsorg!

Med felles krefter kan vi utvikle helsetjenestene for i siste instans å gi pasientene en virkelig god omsorg. Vi supplerer den eksisterende helsetjenesten når og hvor det mangler ressurser og spesialistkompetanse.

Läkarjouren A/S

Kielland Torkildsens gate 1
9900 Kirkenes

Postadresse:
Postboks 342
9915 Kirkenes

Organisasjonsnummer: 961410258
Erklæring om informasjonskapsler

Denne siden er beskyttet av reCAPTCHA, og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.


Läkarjouren Företagsvän – Läkare Utan Gränser 2022. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest.

Cookie consent settings

Kunnskap og kvalitet

Läkarjouren er et sertifisert bemanningsforetak som matcher spesialistkompetanse med kvalifiserte helsetjenester. Alltid ut fra kunnskap og omtanke for både omsorgsyterens og omsorgsmottakerens behov og vilkår.
Läkarjouren - Spekter

Sosiale medier

Du finner oss på følgende sosiale medier hvor du kan få siste nytt fra oss i Läkarjouren.