Trenger jeg et norsk skattekort?

27 sep 2019

For at vi skal kunne utbetale lønn, trenger du et aktuelt norsk skattekort –skattekort utferdiges hvert år. På skattekortet tildeles du et D-nummer (et norsk personnummer for personer som arbeider midlertidig i Norge). Informasjon om skattekortsøknad får du i forbindelse med at du har booket deg inn på oppdrag.