Når betales lønnen ut?

27 sep 2019

Når du har avsluttet din tjenestegjøring og sendt inn din attesterte tidsrapport, betales det ut lønn. Utbetaling skjer senest den 30. hver måned.