Må tidsrapporten attesteres og av hvem?

27 sep 2019

Din tidsrapport skal alltid attesteres av ansvarlig arbeidsleder på oppdraget før lønn kan utbetales. Du får informasjon av oss om hvem som attesterer tidsrapporten på ditt bestilte oppdrag.