Er jeg forsikret under tjenestegjøringen?

27 sep 2019

Ja, du er alltid vel forsikret under tjenestegjøringen. Läkarjouren har tegnet en personforsikring som gjelder under din ansettelsestid, og inkluderer foruten ulykke og sykdom også reise til og fra tjenestegjøringsstedet. Ved ulykke kontakter du din kontaktperson/bemanningskoordinator i Läkarjouren for videre saksbehandling.